• Revitalizace městských sportovišť
  Revitalizace městských sportovišť

  Projekt je zaměřen na revitalizaci městských sportovišť. Jeho realizací se zkvalitní infrastruktura pro trávení volného času...

  Více
 • Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná
  Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná

  Projekt komplexně řeší centrální část obce Krásná u Aše s přihlédnutím k širším vztahům obce.

  Více
 • Stavební úpravy veřejného prostranství
  Stavební úpravy veřejného prostranství

  Jedná se o rekonstrukci veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská.

  Více
18. 11. 2015

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu (IOP) vzhledem ke končícímu programovému období 2007-2013 upozorňuje na pravidlo způsobilosti výdajů, které říká, že platby ze strany příjemce musí být uskutečněny nejpozději do 31. prosince 2015. 

18. 11. 2015

Vláda během svého jednání 9. 11. 2015 schválila nový program záruk a úvěrů Expanze pro malé a střední podnikatele, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

18. 11. 2015

Do 30. 4. 2017 mohou způsobilí žadatelé z řad podnikatelského, veřejného i neziskového sektoru žádat o dotace na zakládání a provozování zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky. 

Vyhlášené výzvy

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV