• Revitalizace městských sportovišť
  Revitalizace městských sportovišť

  Projekt je zaměřen na revitalizaci městských sportovišť. Jeho realizací se zkvalitní infrastruktura pro trávení volného času...

  Více
 • Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná
  Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná

  Projekt komplexně řeší centrální část obce Krásná u Aše s přihlédnutím k širším vztahům obce.

  Více
 • Stavební úpravy veřejného prostranství
  Stavební úpravy veřejného prostranství

  Jedná se o rekonstrukci veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská.

  Více
07. 12. 2015

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který je považován za jednu z největších legislativních změn v roce 2016, mají na svém programu 25. 11. 2015 poslanci Parlamentu ČR v prvním čtení.

07. 12. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje již třináctou výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Výzva je zaměřena na revitalizaci vybraných památek. 

01. 12. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo začátkem listopadu výzvu na předkládání žádostí o dotaci na podporu cestovního ruchu pro rok 2016, konkrétně v rámci podprogramu Cestování dostupné všem Národního programu podpory cestovního ruchu. Žádosti o podporu lze již podávat na podatelnu MMR. 

Vyhlášené výzvy

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV