Lesnická infrastruktura

Program rozvoje venkova podpoří rekonstrukce a budování lesnické infastruktury, čímž dojde ke zvýšení kvality i hustoty lesních cest.

 

Stav výzvy: Program je uzavřen
Není vyhlášeno datum otevření programu.
Žádosti je možné podávat pouze od 29. 9. do 12. 10.

 

Kdo může dotaci získat

  • fyzická nebo právnická osoba,
  • sdružení s právní subjektivitou,
  • obce nebo její svazky,
  • lesní podniky vysokých škol hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků

Projekt lze realizovat na území ČR kromě hlavního města Prahy.

Výše dotace

  • 80 % způsobilých výdajů

Výdaje na jeden projekt jsou stanoveny v rozmezí 10 tis. - 8 mil. Kč

Na co se dotace vztahuje

  • Výstavba, rekonstrukce a opravy lesních cest
  • Projekční a inženýrské práce
  • Nákup pozemku (do 10% způsobilých výdajů)

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat

 

Zpět na:   Vyhlášené výzvy  >> Program rozvoje venkova

 

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV