Vyhlášené výzvy

10. 11. 2015

Program TRIO administrovaný ministerstvem průmyslu a obchodu podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Jeho cílem je zvýšit využití výsledků výzkumu a vývoje (VaV) v technologiích využívaných v podnikové sféře. Program také usiluje o posílení spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

 

Program trio

 

Stav výzvy: Program je uzavřen
Není vyhlášeno datum otevření programu.
Vyhlášení výzvy v tomto programu se očekává na podzim r. 2015
Alokace programu: 3,7 mld. Kč

 

Oblasti podpory

 • Fotonika
 • Mikro- a nanoelektronika
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie
 • Pokročilé materiály
 • Pokročilé výrobní technologie

Důraz bude kladen na ekonomické oblasti, ve kterých ČR disponuje významným růstovým potenciálem:

 • Výroba dopravních prostředků
 • Strojírenství
 • Elektronika a elektrotechnika
 • IT služby a software
 • Výroba a distribuce elektrické energie
 • Léčiva a zdravotnické prostředky

Kdo může dotace získat

 • podniky
 • výzkumné organizace

Podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, tj. včetně hl. m. Prahy.

Kolik lze získat

 • na program je alokováno 3,7 mld.
 • maximální výše podpory na jeden projet bude 20 mil.
 • 80% způsobilých nákladů na projekt
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 100% míru podpory, ale pouze na jejich nehospodářské činnosti.

Na co lze žádat dotaci

 • osobní náklady nebo výdaje v rozsahu nezbytném pro řešení projektu - výzkumní a techničtí pracovníci a ostatní podpůrný personál
 • náklady nebo výdaje na nástroje, přístroje a vybavení
 • náklady nebo výdaje na služby
 • dodatečné režijní náklady nebo výdaje

Na co se dotace vztahuje

Podporu je možné získat na projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií. Jde o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných aktivit a s rychlými inovačními cykly.

Program je zaměřen na vytvoření účinné spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi. Podpořené projekty by měly přinášet nové a originální řešení, které jsou aktuální a vhodné k okamžité realizaci.

Další specifikace Programu TRIO 

V programu „TRIO“ mohou být podpořeny projekty, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků:

 • Z – poloprovoz, ověřená technologie
 • F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor
 • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
 • R – software

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme s přípravou projektu.

 

Zpět na Vyhlášené výzvy

 

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV