Vyhlášené výzvy

09. 11. 2015

Cílem tzv. mezinárodních programů je finančně podporovat projekty s mezinárodním přesahem, které podněcují evropskou spolupráci ve výzkumu a inovacích, podnikání, dopravě, energetice, životním prostředí, oblastech informační společnosti, svobody, bezpečí, zdraví, vzdělávání, kultury a sociální politiky.

 

Je pravidlem, že se zájemci musí před požádáním o dotaci spojit do sdružení, jež zahrnuje alespoň tři členy ze tří členských zemí EU. Dotace je následně přidělena těm nejlepším projektům, které uspějí v mezinárodním srovnání.

 

Kdo může dotace získat:

podniky všech velikostí
výzkumné organizace
subjekty veřejného sektoru

Dotace v těchto programech mohou čerpat i subjekty podnikající v Praze.

Kolik lze získat:

 • 50 - 100 % způsobilých nákladů

Intenzita podpory se odlišuje podle pravidel konkrétních programů.

Srovnání mezinárodních programů a strukturálních fondů

Na rozdíl od strukturálních fondů, které spravuje Česko, jsou mezinárodní programy financovány přímo z rozpočtu EU a Evropská komise sama řeší jejich administraci. V členských státech se zpravidla nachází pouze kontaktní místo, které pomáhá s informováním o posledním vývoji a asistuje s metodickou podporou.

  Mezinárodní programy Strukturální fondy (OPPIK,OPŽP)
Cíl podpory Objemné projekty celoevropského významu Lokálně významné projekty
Zprostředkovatel dotace Evropská komise České úřady
Typický žadatel Tým složený z vícero subjektů z různých zemí Jeden subjekt (firma, město,..)
Místo hodnocení projektu Brusel ČR
Administrační náročnosti projektu Jednoduchý, zcela elektronicky Poměrně komplikovaný proces

 

 

Vybrané mezinárodní programy vhodné pro české podnikatele:

 • Horizont 2020 – výzkum a vývoj
 • Eurostars – výzkum a vývoj malých a středných podniků
 • JTI (Joint Technology Initiatives) - výzkum
 • Central Europe 2020 - životní prostředí, konkurenceschopnost, doprava
 • COSME - podniky
 • LIFE+ - životní prostředí
 • Erasmus+ – vzdělávání
 • Kreativní Evropa - umění
 • Zdraví pro růst – zdraví
 • Práva a občanství – právo
 • Spravedlnost – právo

 

Zpět na Vyhlášené výzvy

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV