Vyhlášené výzvy

10. 11. 2015

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

10. 11. 2015

Program TRIO administrovaný ministerstvem průmyslu a obchodu podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Jeho cílem je zvýšit využití výsledků výzkumu a vývoje (VaV) v technologiích využívaných v podnikové sféře. Program také usiluje o posílení spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

09. 11. 2015

Cílem tzv. mezinárodních programů je finančně podporovat projekty s mezinárodním přesahem, které podněcují evropskou spolupráci ve výzkumu a inovacích, podnikání, dopravě, energetice, životním prostředí, oblastech informační společnosti, svobody, bezpečí, zdraví, vzdělávání, kultury a sociální politiky.

02. 11. 2015

Hlavními příjemci podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v dotačním období 2014 – 2020 jsou malé a střední podniky. Dotace podporují zejména projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, úspory energie a ICT řešení. 

17. 06. 2015

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.
Příjem žádostí - Bytové domy: Příjem žádostí ukončen
Příjem žádostí - Rodinné domy: 22.10.2015 - 31.12.2021

27. 05. 2015

Objemem vyčleněných prostředků jde o druhý největší operační program v České republice - pro žadatele je v letech 2007 až 2013 připraveno 5,2 miliardy eur, tj. cca 140 mld. Kč (27 CZK/EUR).
Značný potenciál se nabízí pro města, obce a jejich svazky, kraje, jejich příspěvkové organizace a firmy, ve kterých mají majoritní podíl. Poměrně velký prostor mají i podnikatelé a neziskové organizace.

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV