OP Zaměstnanost

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát.OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Záměr

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa.

Cíle

Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla (PO 1, PO 3)
Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO3)
Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO 3, PO4)

Podporované oblasti

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa
Prioritní osa 5: Technická pomoc

Operační program Zaměstnanost byl schválen Evropskou komisí dne 6. 5. 2015.

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV