IROP

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Záměr

Doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa.

Cíle

Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO 3)
Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO 2)
Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (PO 1)
Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PO 3)
Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1)
Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO 4)
Zkvalitnění systému vzdělávání (PO 2)
Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO 3)

Podporované oblasti

Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj
Prioritní osa 5: Technická pomoc

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV