Přehled dotací

Základní informace:

Toto období by mělo žadatelům nabídnout přehlednější složení jednotlivých programů, mělo by dojít k vyhlášení 8 operačních programů (OP), oproti stávajícím 17 OP, s užším zaměřením. Dále bude vytvořena jednotná aplikace, pro všechny operační programy, prostřednictvím které budou žadatelé podávat žádosti o dotaci. Ve větší míře se budou využívat centrální registry. Počítá se také se sjednocením terminologie napříč všemi operačními programy.

Celková alokace 23,94 mld. € (cca 666 mld. Kč)
Vytvořen jednotný systém pro administraci projektů MS2014+ (tzn. pro všechny operační programy řízené ČR, vyjma PRV a OP Rybářství), 
26.8.2014 - finální schválení Dohody o Partnerství
Česká republika splnila podmínku Evropské komise pro čerpání evropských peněz
29.5.2015 - první výzvy do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
11.6.2015 - Česká republika slavnostně ukončila vyjednávání programů

Nižší intenzita podpory: velký podnik 25%, střední podnik 35%, malý podnik 45 
Důraz na propojování (velkých) podniků s vědecko-výzkumnými institucemi

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV