Vybrané reference

17. 06. 2015

Revitalizace úprav veřejných prostranství obce Krásná

Název projektu: Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná
Příjemce: Obec Krásná
Období realizace: 1.1.2013 - 31.7.2015
Náklady: 10.300.000,- Kč
Stručný popis: Projekt komplexně řeší centrální část obce Krásná u Aše s přihlédnutím k širším vztahům obce. Jedná se o revitalizaci centra obce, kde má být vybudována shromažďovací plocha pro konání obecních a jiných kulturních akcí. Dále je řešen prostor před obecním úřadem a mezi ním a samoobsluhou. Součástí návrhu je také hlavní komunikace obce s parkovištěm. V první etapě byla již realizována oddychová část s parkem pro trávení volného času v přírodním prostředí

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV