Naše projekty

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ

Název projektu: EDUKA

reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/50.0061

Stručný obsah projektu:
Projekt „EDUKA" je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR a je realizován v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 7.3 – Další vzdělávání, oblasti podpory 7.3.1 Individuální další vzdělávání.

Smyslem projektu je zlepšit současnou situaci v oblasti dalšího vzdělávání a nabídnout osobám z cílové skupiny produkt, který odráží jejich potřeby. Vzdělávací bloky kladou důraz na praktičnost a zároveň nabízí získání potřebných teoretických i praktických vědomostí, díky kterým dojde jejich profesnímu posunu a lepšímu postavení ve společnosti.

Název projektu: Podnikové vzdělávání - OLIVIUS s.r.o.

reg. č.: CZ.1.04/1.1.02/94.00337

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřený na podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti OLIVIUS s. r. o. a na rovné příležitosti žen a mužů. Protože firma nemá zavedený ucelený systém vzdělávání, je projekt zaměřený na vytvoření takovéhoto systému. V rámci projektu budou realizovány zejména kurzy zaměřené na odorné vzdělávání zaměstnanců. Jednou z klíčových aktivit je také zavedení pozice podnikového lektora. V oblasti rovných příležitostí se zaměříme na zavedení genderové statistiky, zakomponování RP do interních dokumentů a proškolení odpovědných zaměstnanců v metodách a nástrojích RP.

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV