Novinky

14. 12. 2015

 

Podpora je určena Ministerstvu vnitra a Národnímu digitálnímu archivu, dále Úřadu vlády ČR, Kanceláři Poslanecké sněmovny a Kanceláři Senátu. Podporovány budou následující aktivity:

  • Vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (systém e-Sbírka a e-Legislativa) pro ověřený a moderní přístup veřejnosti k informacím o platném a minulém právu způsobem umožňující dálkový přístup a pro pokročilou elektronickou tvorbu, oběh a projednávání právních předpisů.
  • Vytvoření ověřeného a hluboce strukturovaného datového zdroje informací o právních předpisech, mezinárodních smlouvách a dalších souvisejících dokumentech a jejich vazbách na právo EU pro systém e‑Sbírka a e-Legislativa, která bude sloužit pro bezplatný přístup veřejnosti k informacím o platném a minulém právu způsobem a jako ověřený datový zdroj pro systém elektronické tvorby, uzavřeného oběhu a projednávání právních předpisů.
  • Přizpůsobení informačních systémů Úřadu vlády ČR, Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu přímo navazující na výstavbu systému e-Sbírka a e‑Legislativa.
  • Rozvoj Národního digitálního archivu.

Pro žadatele je připraveno až 706 mil. Kč. Z toho je 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a národní spolufinancování činí max. 106 mil. Kč. Výzva je vyhlášena ve specifickém cíli 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT v Integrovaném regionálním operačním programu. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 22. prosince 2015 do 31. prosince 2016.

Zdroj: www.mmr.cz

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV