Novinky

14. 12. 2015

Důvodem je významné překročení alokace výzvy již přijatými žádostmi.

V rámci této výzvy mohou žádat subjekty neziskového, veřejného i podnikatelského sektoru na zakládání a provozování zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, respektive od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky. Obsahem služby je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte. Služba hlídání a péče o dítě musí být poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Výše dotace činí až 100 % způsobilých nákladů.

Výzva byla vyhlášena 11. 11. 2015 s původním příjmem žádostí do 30. 4. 2017, alokace výzvy činí 91,45 mil. Kč.

Zdroj: www.mpsv.cz

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV