Novinky

14. 12. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu. Jedná se o výzvu e-Legislativa a e-Sbírka, rozvoj Národního digitálního archivu. 

14. 12. 2015

V nejbližší době bude pozastaven příjem žádostí ve výzvě č. 36 v rámci Operačního programu Zaměstnanost názvem Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze. 

14. 12. 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo dotační program, z kterého budou financovány školní obědy sociálně znevýhodněným dětem. 

07. 12. 2015

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který je považován za jednu z největších legislativních změn v roce 2016, mají na svém programu 25. 11. 2015 poslanci Parlamentu ČR v prvním čtení.

07. 12. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje již třináctou výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. Výzva je zaměřena na revitalizaci vybraných památek. 

01. 12. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo začátkem listopadu výzvu na předkládání žádostí o dotaci na podporu cestovního ruchu pro rok 2016, konkrétně v rámci podprogramu Cestování dostupné všem Národního programu podpory cestovního ruchu. Žádosti o podporu lze již podávat na podatelnu MMR. 

18. 11. 2015

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu (IOP) vzhledem ke končícímu programovému období 2007-2013 upozorňuje na pravidlo způsobilosti výdajů, které říká, že platby ze strany příjemce musí být uskutečněny nejpozději do 31. prosince 2015. 

18. 11. 2015

Vláda během svého jednání 9. 11. 2015 schválila nový program záruk a úvěrů Expanze pro malé a střední podnikatele, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

18. 11. 2015

Do 30. 4. 2017 mohou způsobilí žadatelé z řad podnikatelského, veřejného i neziskového sektoru žádat o dotace na zakládání a provozování zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky. 

09. 10. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 8. 10. 2015 9. výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) s názvem Územní studie. Výzva se týká zpracování územních studií pořizovaných podle stavebního zákona.

06. 10. 2015

Vláda ČR 5. 10. 2015 schválila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Klíčový zákon jen nutný nejen pro další čerpání evropských dotací, ale také zkultivuje a zjednoduší zadávání veřejných zakázek.

02. 10. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další z řady výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).  

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV