Zpracování žádosti o dotaci

Zpracování žádosti o dotaci zahrnuje:

  • registraci do elektronických systémů pro vypracování žádosti o poskytnutí dotace
  • vypracování harmonogramu realizace včetně členění na dílčí etapy dle potřeb klienta nastavení a zpracování detailního rozpočtu projektu včetně rozdělení způsobilých výdajů do jednotlivých rozpočtových kapitol
  • identifikaci rizik a návrh vhodných preventivních opatření
  • nastavení horizontálních, závazných a monitorovacích ukazatelů projektu
  • kompletní zpracování podnikatelského záměru / studie proveditelnosti
  • kompletaci všech povinných příloh žádosti o poskytnutí dotace
Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV