Audity, analýzy a studie

Audity, analýzy a studie

Finanční analýza

  • na základě kvalifikovaného rozboru hospodaření vyhodnotíme hospodaření klienta,
  • pomocí ekonomického modelování možných scénářů sestavíme predikce budoucího vývoje a odpovídající finanční plán,
  • rozdělujeme aktivity a rizika mezi zadavatele a investora,
  • hodnotíme a vytváříme zodpovědný platební mechanismus a systém měření výkonnosti,
  • analyzujeme finanční toky a jejich dopad na dlouhodobý rozpočet klienta.

Investiční analýza

  • analýza možností financování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých investičních aktivit,
  • vytvoříme optimální investiční strategii a doporučíme způsob financování,
  • optimalizujeme stav provozování ekonomické činnosti či vlastnění organizačních složek,
  • posoudíme dopad možných rizik a rozdělíme investiční aktivity mezi zadavatele a investora,
  • zhodnotíme proveditelnost zadání a cíle investičních projektů a porovnávání jednotlivých způsobů finančního krytí.
Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV