• Revitalizace městských sportovišť
  Revitalizace městských sportovišť

  Projekt je zaměřen na revitalizaci městských sportovišť. Jeho realizací se zkvalitní infrastruktura pro trávení volného času...

  Více
 • Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná
  Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná

  Projekt komplexně řeší centrální část obce Krásná u Aše s přihlédnutím k širším vztahům obce.

  Více
 • Stavební úpravy veřejného prostranství
  Stavební úpravy veřejného prostranství

  Jedná se o rekonstrukci veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská.

  Více
14. 12. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu. Jedná se o výzvu e-Legislativa a e-Sbírka, rozvoj Národního digitálního archivu. 

14. 12. 2015

V nejbližší době bude pozastaven příjem žádostí ve výzvě č. 36 v rámci Operačního programu Zaměstnanost názvem Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze. 

14. 12. 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo dotační program, z kterého budou financovány školní obědy sociálně znevýhodněným dětem. 

Vyhlášené výzvy

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV